Đặt Phòng
 • Hệ Thống Phòng

  • Trường Sơn Tùng 2 hiện có 56 phòng . Diện tích 28m2

  • Trường Sơn Tùng 2 hiện có 7 phòng loại phòng VIP Family nằm ở các tầng. Diện tích: 35m2

  • Trường Sơn Tùng 2 hiện có 7 phòng . Diện tích 28 m2

  • Trường Sơn Tùng 2 hiện có 56 phòng loại Deluxe twin. Diện tích 28m2

  • Trường Sơn Tùng 2 hiện có 7 phòng . Diện tích 37 m2

  • Trường Sơn Tùng 1 hiện có 3 phòng loại phòng VIP Family nằm ở tầng 2. Diện tích: 37m2

  • Trường Sơn Tùng 1 hiện có 2 phòng loại VIP. Diện tích 35m2

  • Trường Sơn Tùng 1 hiện có 25 phòng loại Twin Deluxe. Diện tích 28 m2

  • Trường Sơn Tùng 1 hiện có 14 phòng loại Deluxe Double. Diện tích 28m2

  • Trường Sơn Tùng 1 hiện có 18 phòng loại Superior Double. Diện tích 20 m2

 • Tin Tức

  Xem tất cả